मेरो बारेमा

सबै जनालाई बद्री पौडेलको पर्सनाल वेबसाईटमा, म स्वागत गर्दछु | बिशेष गरी यो वेबसाईट डाक्टर,नर्सिङ बिद्यार्थी र बिरामीहरुको लागि बनाएको हो| तपाईंहरुले, म र मेरो परिवारको बारेमा जानकारी पाउन सक्नु हुन्छ| तपाईंहरुले मेरो लेख र परामर्शाहरू समय समयमा अप्डेट रुप्मा पाउनुहुनेछ| बिरामीहरुले स्वस्थ सम्बन्धि जानकारीमा बिशेष गरी मधुमेह रोगसंग सम्बन्धित आहार व्यवहार र अन्य बृस्थित जानकारी पाउनु हुनेछ | तपाईंहरुको सल्लाह र सुझाबले नै यो वेबसाईटलाई अझै जानकारी मुलक बनाउनु सकिन्छ भन्ने आशा राखेको छु| वेबसाईटको नि

पोर्टफोलियो

Education

Experiences

सम्पर्क