Cause Change & LeadAccept Change & SurviveResist Change & Die- Ray Norda, Chairman, Novell
तपाईं अहिले यहाँ हुनुहुन्छ : गृहपृष्ठ स्वास्थ सम्बन्धि जानकारी थाइरोइड