I am an optimist. It does not seem too much use being anything else. - Winston Churchill
तपाईं अहिले यहाँ हुनुहुन्छ : गृहपृष्ठ स्वास्थ सम्बन्धि जानकारी उच्च रक्तचाप सम्बन्धी जानकारी