An idea can turn to dust or magic, depending on the talent that rubs against it.- Bill Bernbach
तपाईं अहिले यहाँ हुनुहुन्छ : गृहपृष्ठ स्वास्थ सम्बन्धि जानकारी मुटु सम्बन्धि जानकारी